Värmestress sommaren 2021

Skydda din mjölkbesättning mot effekterna av värmestress

Många av oss underskattar hur lätt stigande temperaturer kan påverka mjölkbesättningar. Särskilt i tempererade områden kan mjölkkor uppleva värmestress vid lägre temperaturer än man kanske tror. Det innebär att din mjölkproduktion kan vara hotad under en längre period av året än du insett.

Värmestress påverkar mjölkkor på många sätt. Därför kräver värmestresshantering framförhållning och flexibel planering. Varje gård är unik, så hanteringen måste anpassas till besättningen, systemet och jordbruksverksamheten.

 Anta en stressfri strategi 

De flesta mjölkgårdar har redan utvecklat strategier för hantering av värmestress. Men de kan alltid förbättras, eller hur?

Vi har identifierat fem viktiga riskområden där värmestressen värst kan drabba mjölkgårdarna. Vår trestegsstrategi gör det möjligt för producenter att effektivt påverka dessa riskområden och göra omedelbara förbättringar som ökar lönsamheten i produktionen!

FODER

Skämt foder och
förlust av näringsämnen

KALVAR

Långsammare tillväxt och
ökad risk för sjukdomar

 KVIGOR

Sämre tillväxt och
dräktighetsresultat

MJÖLKKOR

Nedgång i mjölkavkastning
och fertilitet

KOR under ÖVERGÅNGS-
PERIODEN

Ökad förekomst av ämnesomsättningssjukdomar
och långsammare tillväxt hos kalvarna

 

1.

Var UPPMÄRKSAM på tecken på värmestress

2.

Var redo att ANPASSA djurstallar och omgivning

3.

Hjälp dina djur att ACKLIMATISERA sig genom val av foder och utfodring

 

  Hjälp finns! Teho-Pötsi Boost är ett kompletteringsfoder som innehåller levande jäst (Yea-Sacc®) och soda för att hjälpa till att stabilisera vommen och effektivera foderutnyttjandet. Dagsdosen är 200 g/ko.

Vi har tagit fram en guide för undvikande av värmestress.

Läs guiden här

 

Teho-Pötsi Boost

Teho-Pötsi Boost är ett mjöligt kompletteringsfoder som effektiverar vommens aktivitet, stabiliserar pH med hjälp av soda och levande jäst och förbättrar foderutnyttjandet. Passar både till fullfoderblandningar och separat utfodring.

Möjlkproduktion, läs mer.

Nötköttproduktion, läs mer.

Struktur:  Mjölform
Förpackningar:  25 kg säck / 600 kg pall
Tillbaka

Innehåll