Svin

Svin

Gödsvin

Gödsvinens behov av näring ändrar med åldern. Det lönar sig att anpassa utfodringen av gödsvinen i de olika tillväxtskedena så att den så exakt som möjligt motsvarar svinets behov. Ett gödsvin som växer till sig utnyttjar fodret effektivt för sin tillväxt och energi- och proteinhalterna i utfodringen kan vara höga. Det är även viktigt med en tillräcklig mängd aminosyror i rätta proportioner. När slaktvikten närmar sig ökar fettvävnaden och energin kan inte längre utnyttjas lika effektivt. I det avslutande uppfödningsskedet är det ekonomiskt ytterst viktigt att vara noga med utfodringen. Utfodringen under den avslutande uppfödningstiden inverkar även på slaktvikten och kvaliteten på slaktkroppen.

Suggor

Vid utfodringen av digivande suggor är det viktigt att fodret smakar bra och ger tillräckligt med energi, vilket hjälper suggan att behålla sitt hull och säkerställer att spädgrisarna får tillräckligt med mjölk och kan växa bra. Det är mycket viktigt att suggans hullklass hålls oförändrad även med tanke på att följande dräktighet och griskull ska bli lyckad. Det är också mycket viktigt att suggan får i sig tillräckligt med fibrer, vilket säkerställer att tarmen fungerar bra.

En rätt planerad och tillräckligt mättande utfodring under dräktighetstiden ökar mättnadskänslan och lugnar suggan, men förbereder henne samtidigt för en ny grisning. Suggan får dock inte bli för fet, för det ökar risken för MMA (mjölkfeber) och orsakar problem med mjölkproduktionen efter nästa grisning. Under dräktighetstiden lönar det sig också att gruppera och utfodra suggorna enligt hullklass och suggans ålder. Annat som inverkar på behovet av näring är hur mycket suggan rör på sig och vilken temperatur omgivningen har. 

Förutom de foderblandningar som du ser här nere, tillverkar vi även kompletteringsfoder för blötutfodring. OVR-kompletteringsfoder förevisas i samband med foderpresentationen för gödsvin. För suggor passar TEHO OVR tillsammans med TEHO ADE –vitamintillskott.

Smågrisar

Den välsmakande prestartern vänjer smågrisarna vid att äta foder.  Det viktiga med det första fodret är att det är lättsmält, energi- och proteinrikt och har en struktur som grisen tycker om. Sammansättningen av aminosyror bör lämpa sig för smågrisars behov i så hög grad som möjligt. Grisar som har ätit bra under digivningstiden, växer bättre efter avvänjningen. Det lönar sig att ge prestarter många gånger om dagen för att fodret alltid ska vara friskt. När grisen äter prestarter utvecklas dess matsmältningskanal och produktion av enzymer och förbereder grisen för avvänjningen.

Den första veckan efter avvänjningen är den mest riskfyllda. En stor förändring i utfodringen ändrar beståndet av mikrober i tarmarna och ökar risken för diarré. Efter avvänjningen äter smågrisarna i allmänhet för litet, så fodret bör vara energirikt och foderkomponenterna bör vara mycket lättsmälta.

Vilken typ av utfodring man väljer är upp till gården själv att besluta. I sortimentet med smågrisfoder ingår förutom allfoder även ett urval kompletteringsfoder för gårdar där man i utfodringen av smågrisar även vill använda eget foder eller inköpta foderkomponenter. 

Filter