Representanter

Representanter

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till din representant. Du kan också söka på kommun.

Feedex har ett omfattande fullserviceprogram med tjänster som kan utnyttjas av våra kunder. Till fullserviceprogrammet hör bl. a. utfodringsrådgivning, råd för val av foder och en kundspecifik optimering utgående från gårdens egna förutsättningar.

Tjänster som vi erbjuder:

  • Utfodringsplan
  • Utfodringsrådgivning
  • Ensilage-, spannmåls- samt mögeltoxinanalyser
  • Specialblandningar
  • Spannmålsköp
  • Silokontrakt