Nöt

Nöt

Mjölkkor

Utfodringen av mjölkkor påverkar nivån på mjölkproduktionen och lönsamheten samt även djurens hälsa.
Gör en god grund:

 • Gör ensilagefodret i rätt tid (D-värdet ca. 68-72), gör ensilagen grundligt
 • Ta reda på vad fodret innehåller, gör tillräckliga analyser av ensilagefodret och spannmålet
 • Välj kompletteringsfoder som passar din utfodringsplan och som kompletterar dina grundfoder på rätt sätt
 • Kom ihåg mineralkomplettering
 • Använd specialprodukter speciellt under sin tiden
 • Utfodra kalvar och växande kvigor med omsorg
 • Lägg vikt vid utfodringsrutiner, djurens välmående och följ upp resultat

Köttdjur

Köttdjurens goda tillväxt och köttkvalitet startar med god utfodring av kalvarna. Samma principer gäller för uppfödning av köttdjur som vid utfodring av mjölkkor. Även kraven på bra grundfoder är likartade.

 • Välj ett bra drickfoder till kalvarna och ge dem bästa möjliga grovfoder. Bra kalv –> bra köttdjur.
 • Gör ensilagefodret i rätt tid (D-värdet ca. 68-72), gör ensilagen grundligt
 • Dålig ensilagekvalitet leder till ökat behov av tilläggsprotein
 • Ta reda på vad fodret innehåller, gör tillräckliga analyser av ensilagefodret och spannmålet
 • Välj kompletteringsfoder som passar din utfodringsplan och som kompletterar dina grundfoder på rätt sätt
 • Kom ihåg mineralkomplettering,dikor har en egen specialprodukt
 • Lägg vikt vid utfodringsrutiner, djurens välmående och följ upp resultat

Dikor

Dikor klarar sig långt med gårdens eget producerat foder. Mineralfoder är viktigt och det lönar sig aldrig att pruta på kvaliteten. Feedex har bra alternativ för mineralutfodring av dikor, kalvar och utfodring av växande köttdjur. 

 • Skörda ensilagefodret på rätt nivå för rätt djurgrupp. För dikor som är i gott skick och i sin räcker senare skördat ensilage eller ensilage av spanmål, de som ännu växer behöver ensilage av tidigare skörd.
 • Gör ensilage med omsorg
 • Skaffa åtminstone mineralfoder till dikorna. Välj kompletteringsfoder till de som växer, välj foder som passar din grundutfodringsmodell.
 • Lägg vikt vid utfodringsrutiner, djurens välmående och följ upp resultat

Läs katalogen

Klicka på produktgrupp och bekanta dig med produkterna. Välj det foder som bäst passar din utfodringsmodell, grundfoder och övriga önskemål.

Symbolförklaringar

 

Filter