Får

Får

Teho Lammas är en finländsk fårfoderserie som är tillverkad av Feedex och den innehåller både foder och mineraler för olika utfodringsbehov. Fodren innehåller ingen tillsatt koppar.

Råmaterialen som vi använder är av hög kvalitet och gmo-fria. Vårt mål är alltjämt ett friskt och välmående djur.

Filter